ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ INOX

Κάγκελα αλουμινίου.

Τα παραδοσιακά-νεοκλασικά χυτοσιδηρά κάγκελα μπαλκονιών, τα μαντεμένια κάγκελα, οδήγησαν στα χυτά κάγκελα αλουμινίου με παραδοσιακά σχέδια καγκέλων που μείωσαν το βάρος των χυτοσιδηρών, χωρίς όμως να λύσουν το εγγενές πρόβλημα της νηματοειδούς διάβρωσης του αλουμινίου και των γαλβανιστικών φαινομένων που σαθροποιούν το αλουμίνιο. Τα φαινόμενα αυτά δημιουργούνται εξ αιτίας της επαφής του με τις χαλύβδινες βίδες, που χρησιμοποιούνται στην συναρμολόγηση και την αγκύρωση, τα οποία φαινόμενα δεν παύουν να εμφανίζονται ακόμη και αν οι βίδες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Τελικά τα κάγκελα μπαλκονιών δεν τα προστατεύει αποτελεσματικά η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου αν υποστεί φθορά κατά την χρήση ή εξαιτίας της νηματοειδούς διάβρωσης που συνήθως οδηγεί στην αποξήλωση των καγκέλων, την αμμοβολή τους και την εκ νέου βαφή και τοποθέτηση.
Ένας νεοφανής για την Ελλάδα, αλλά ξεπερασμένος από χρόνια στην Ευρώπη, τύπος καγκέλου είναι η χρωματική απομίμηση του ανοξείδωτου καγκέλου σε κάγκελα αλουμινίου, στα λεγόμενα «κάγκελα αλουμινίου τύπου inox». Η χρωματική αυτή απομίμηση γίνεται σε κάγκελα αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή ή με ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα inox. Αλλά, «ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός».....