ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

Κάγκελα παραδοσιακά - κάγκελα νεοκλασικά.

Τα παραδοσιακά-νεοκλασικά χυτοσιδηρά κάγκελα μπαλκονιών, τα μαντεμένια κάγκελα, οδήγησαν στα χυτά κάγκελα αλουμινίου με παραδοσιακά σχέδια καγκέλων που μείωσαν το βάρος των χυτοσιδηρών, χωρίς όμως να λύσουν το εγγενές πρόβλημα της νηματοειδούς διάβρωσης του αλουμινίου και των γαλβανιστικών φαινομένων που σαθροποιούν το αλουμίνιο. Τα φαινόμενα αυτά δημιουργούνται εξ αιτίας της επαφής του με τις χαλύβδινες βίδες, που χρησιμοποιούνται στην συναρμολόγηση και την αγκύρωση, τα οποία φαινόμενα δεν παύουν να εμφανίζονται ακόμη και αν οι βίδες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Τελικά τα κάγκελα μπαλκονιών δεν τα προστατεύει αποτελεσματικά η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου αν υποστεί φθορά κατά την χρήση ή εξαιτίας της νηματοειδούς διάβρωσης που συνήθως οδηγεί στην αποξήλωση των καγκέλων, την αμμοβολή τους και την εκ νέου βαφή και τοποθέτηση.