ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ

ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ

Πολλοί συνεργάτες μας σιδεράδες, αλουμινάδες ή ξυλουργοί αναλαμβάνουν την κατασκευή μιας κλίμακας που, κατ'απαίτηση του πελάτη τους, το κάγκελό της πρέπει να είναι inox.

Ακόμη είναι πολύ συχνό το φαινόμενο σε ήδη υπάρχουσες ξύλινες ή μεταλλικές σκάλες, οι ιδιοκτήτες τους να ζητούν αντικατάσταση, για αισθητικούς ή λειτουργικούς λόγους, των κιγκλιδωμάτων τους με ανοξείδωτα κάγκελα.Διαθέτουμε σειρές συνδέσμων που μπορούν να προσαρμοστούν σε μεταλλικές ή ξύλινες σκάλες ή να αντικαταστήσουν τα παλιά τους κάγκελα.

skala ksilini koupasti

ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ

Οι ξυλουργοί χρησιμοποιούν τα εξαρτήματά μας για να συνδέσουν τα ξύλινα μέρη της σκάλας τους.

kagkelaskala

Φωτογραφίες inox κουπαστής σε σιδερένιους ορθοστάτες.