ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΣΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΑΣ

1) Την αντιστοιχία της κάτοψης της σκάλας σας με μια απο της παρακάτω κατόψεις.
2) Επισημαίνετε τις τυχόν διαφορές.
3) Μας υποδεικνύετε το σύστημα σύνδεσης που σας ενδιαφέρει.

katopsis

Κατόψεις σκαλών

1) Την σχεδιαστική προκατασκευη της σκάλας και του κιγκλιδώματος της. Φωτο 1.

kagkela


2) Σχεδιαστικές λεπτομέρειες κατασκευής με την ακριβή θέση εξαρτημάτων. Φωτο 2.

καγκελα


3) Κάτοψη σκάλας και ανάλυση του πλήθους των εξαρτημάτων, υλικών και προυπολογισμό του έργου σας. (Πίνακες διαστασιολόγησης και κωδικοί συνδέσμων)

skales ">