ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

Το κόστος ενός inox κάγκελου Megan δεν εξαρτάται τόσο από το μήκος, όσο από το κόστος των συνδέσμων και των εν γένει εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιήσουμε. Το μεγαλύτερο κόστος ενός συνόλου εξαρτημάτων, βρίσκεται στον ορθοστάτη του καγκέλου. Το σύνολο «ορθοστάτη» αποτελείται από

  1. Την κεφαλή
  2. Τους συνδέσμους ορθοστάτη - τραβέρσας
  3. Τους συνδέσμους αγκύρωσης του ορθοστάτη
  4. Τον ορθοστάτη

Όσους περισσότερους ορθοστάτες χρησιμοποιούνε τόσο μεγαλώνει το κόστος του κιγκλιδώματος.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα το κόστος του κάγκελου είναι το μήκος του. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του τόσο μικρότερο είναι το κόστος ανά μέτρο.

Το πλήθος των τραβερσών παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο κόστος του κιγκλιδώματος αφού εκτός από το κόστος της, η τραβέρσα συμπαρασύρει και τους συνδέσμους τραβέρσας - ορθοστάτη τις πιθανές γωνίες της, τις αγκυρώσεις τοίχου, τις τάπες της και τους πιθανούς συνδέσμους τραβέρσας - τραβέρσας.

Τέλος η ποιότητα του ανοξείδωτου (304 ή 316), καθώς και το φινίρισμα του (σατινέ, καθρέπτης), επηρεάζουν την τιμή του.

Εν κατακλείδι, όλοι οι παραπάνω παράγοντες, συν το ύψος του κάγκελου, τις κούρμπες, της γωνίας και επιλογή των εξαρτημάτων, επηρεάζουν το κόστος του κιγκλιδώματος.